Register

Link: Register.CVname.com

Dành cho cá nhân

Trước tiên vui lòng đăng ký trở thành thành viên dự bị tại đây để được bình chọn trở thành thành viên chính thức. 

Khi bạn đã có đủ 5 người bình chọn và thể hiện năng lực trên mainCV.com thỏa các tiêu chí của chúng tôi thì hãy đăng ký trở thành thành viên chính thức Vietnamist.com tại đây

Dành cho tổ chức

Người đại diện của tổ chức cần phải là một thành viên của VietnamUni.com để có Hồ sơ năng lực suốt đời YourCVname.mainCV.com. 

Người đại diện đăng ký với CVname.com để được bảo hộ tên thương hiệu của mình trên CVname.com. 

Sau đó hãy thể hiện các sản phẩm, dịch vụ, dự án của tổ chức lên các website được tạo bởi Publisher.vn để dự thi. 

Tiếp theo hãy gửi website đó để đăng ký bình chọn một giải thưởng phù hợp trong danh sách tại cup.FeelVN.com