FeelVN .com

Feel Vietnam in original way!

Cảm nhận Vietnam theo cách nguyên bản

Giới thiệu

Mục tiêu của cộng đồng FeelVN.com là giúp bạn bè thế giới yêu mến đất nước và con người Việt Nam bằng cách cho họ cảm nhận bản sắc của Việt Nam theo cách nguyên bản nhất

Cộng đồng này không chỉ có những người gốc Việt mà còn có cả những người ngoại quốc kết hôn với người Việt hoặc những người yêu mến bản sắc văn hóa Việt Nam. 

Chúng tôi sẽ làm điều đó như thế nào?

feelVN.com sẽ thành lập tại mỗi quốc gia và mỗi vùng trong các quốc gia những cộng đồng feelVN.com để mọi người tại khu vực đó có thể tham gia vào cộng đồng này để được cảm nhận bản sắc Việt Nam một cách 'nguyên bản' nhất. 

Ví dụ: US.feelVN.com là cộng đồng feelVN.com tại Hoa Kỳ. Texas.feelVN.com là cộng đồng feelVN.com tại bang Texas.

Hoạt động của mỗi cộng đồng sẽ hoàn toàn do ban quản trị của cộng đồng quyết định. Người đứng đầu mỗi cộng đồng sẽ do feelVN.com bổ nhiệm và bãi nhiệm dựa vào sự bình chọn của thành viên.

Làm cách nào để nhận ra chúng tôi - những đại sứ của FeelVN.com?

Do sự giao tiếp hiện nay chủ yếu xảy ra trên không gian mạng nên chúng tôi sẽ không cấp thẻ thành viên dạng bản cứng mà sẽ cấp thẻ thành viên dạng tên miền với hàng trăm tên miền đặc biệt khác nhau thể hiện chức danh và vai trò của từng thành viên trong cộng đồng này. Khi các thành viên dùng các tên miền này để ký tên trên mạng xã hội thay cho họ tên truyền thống tức là họ đang cho cộng đồng mạng biết họ là một người gốc Việt vì họ dùng những tên miền quốc gia ".vn" của Việt Nam. 

Ví dụ:

Tương tự như vậy cho hàng trăm tên miền ".vn" khác như engineer.vn, architect.vn, teacher.vn, student.vn, healing.vn, builder.vn... được cấp phát tại cupVN.comPublisher.vn.

Các bạn có để ý thấy rằng phần miền phụ trong tên miền của bạn đều là YourCVname, vậy YourCVname là gì và khác Your Name như thế nào?

Chúng tôi quản lý Tên thành viên theo CVname.com thay cho Họ Tên truyền thống

Do Họ Tên truyền thống đang bị trùng rất nhiều (và thường bị nhầm phần Họ với phần Tên trong giao tiếp quốc tế) nên chúng tôi chuyển đổi Tên (name) của thành viên thành một tên miền duy nhất tồn tại vĩnh viễn có dạng YourCVname.cvname.com trong đó YourCVname được gọi là nhân hiệu của bạn tại FeelVN.com. Ví dụ: một người tên Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1985 sẽ có CVname.comNam8512.cvname.com trong đó 85 là hai số cuối năm sinh, "12" là số thứ tự của những người trùng cả Tên và năm sinh là Nam85

Hàng trăm tên miền được tạo bởi Publisher.vncupVN.com đều có miền phụ là YourCVname và luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn như các tên miền thông thường nhằm lưu giữ vĩnh viễn bút tích của bạn cho hậu thế. 

FeelVN.com tuyển thành viên theo tiêu chí nào?

FeelVN.com tuyển những người bạn tốt, tức là những người tử tế và chân thành chứ không nhất thiết phải tài giỏi hoặc giàu sang. Vì vậy, chúng tôi có cả những tên miền danh hiệu worker.vn (công nhân), fisher.vn (ngư dân), keeper.vn (quản gia) cho những người Việt lao động bình dân nhất. 

Chúng tôi cũng không phân biệt quốc tịch và tôn giáo, miễn bạn là một người tử tế có dòng máu Việt thì đều có thể trở thành một Vietnamist.com. Vì vậy, chúng tôi có cả tên miền danh hiệu cho những người gốc Việt theo 5 tôn giáo lớn nhất trên thế giới là christian.vn (Kitô hữu), buddhist.vn (Phật tử), Muslim.vn (tín đồ Hồi giáo), Hindu.vn (tín đồ Ấn Độ giáo). 

Làm cách nào để FeelVN.com tuyển được những người như vậy?

Chúng tôi tin tưởng hoàn toàn vào uy tín và sự giám sát của các thành viên trong cộng đồng này nên sẽ:

FeelVN.com giúp các thành viên thể hiện năng lực bằng cách nào trên cupVN.comPublisher.vn?

Năng lực cá nhân của bạn sẽ được thể hiện thông qua những tên miền danh hiệu được cấp bởi cupVN.com.

Ví dụ, nếu bạn được bình chọn là một Nhà thiết kế ưu tú của Việt Nam sẽ được cấp 2 tên miền: 

Ngoài ra, bạn nên thể hiện các ấn phẩm, sản phẩm, dự án của mình lên những website được tạo bởi Publisher.vn bằng những tên miền ".vn" luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn theo YourCVname của bạn như YourCVname.article.vn, YourCVname.healing.vn...

Mỗi khi bạn ký tên bằng những tên miền ".vn" trên tức là bạn đang xây dựng uy tín cho đất nước và con người Việt Nam một cách tinh tế và hiệu quả. 

Chúng tôi sẽ làm gì với những thành viên lợi dụng uy tín của FeelVN.com?

Uy tín của cả cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng bởi một vài thành viên xấu. Để một 'con sâu' không thể làm 'rầu một nồi canh' thì chúng tôi sẽ kiên quyết loại bỏ những thành viên kém tử tế ra khỏi cộng đồng bằng cách:

Làm cách nào để sự tuyển chọn và khai trừ thành viên được trong sáng?

Để ban quản trị không bị các thành viên mua chuộc hoặc đe dọa khi cấp phát và thu hồi các tên miền danh hiệu thì các thành viên trong ban quản trị FeelVN.com sẽ ẩn danh tuyệt đối. Danh tính của chúng tôi là một trong những nội dung tối mật được quy định tại ToiMat.com nhằm giữ gìn uy tín cho cả cộng đồng. 

Giới thiệu (bạn tốt)

Mục tiêu của cộng đồng FeelVN.comgiúp thế giới cảm nhận về Việt Nam như một người bạn tốt thông qua sự cảm nhận khi kết bạn với những thành viên của cộng đồng đồng này. 

Vì sao chúng tôi chọn mục tiêu này?

Bởi vì chúng ta đang trong thời gian phân chia lại 'cực' của thế giới: từ độc-cực là Hoa Kỳ thành lưỡng-cực (BRICS) hoặc đa-cực nên việc xảy ra chiến tranh với các quốc gia có vị trí chiến lược như Việt Nam là khó tránh khỏi. 

Để giữ được hòa bình lâu dài thì chúng tôi, những người dân thường tài hèn sức mọn không thể làm được những việc lớn lao, nhưng đều tin rằng: nếu người dân các nước trên thế giới yêu mến Việt Nam như yêu mến một người bạn tốt, thì họ sẽ đứng lên bảo vệ chúng ta khi người bạn tốt của họ bị 'bắt nạt' bởi kẻ thù. Đó là một cách vô-vi để bảo vệ nền hòa bình và thịnh vượng của Việt Nam không chỉ trong thời gian biến động này mà nên là một quốc sách mãi về sau.  

Chúng tôi sẽ làm điều đó như thế nào?

Để khiến bạn bè thế giới yêu mến Việt Nam, chúng tôi sẽ không tổ chức những sự kiện hoành tráng hoặc làm những điều lớn lao to tát, mà sẽ dùng chính những hành động chân thật của mình trong cuộc sống thường nhật để chứng tỏ với mọi người rằng chúng tôi là những người Việt tử tế và xứng đáng là một người bạn tốt của họ. Dù chúng tôi đang sống tại nước ngoài hay đang tiếp đón họ tại Việt Nam thì điều đó cũng không bao giờ thay đổi. 

Làm cách nào để nhận ra chúng tôi - những đại sứ của FeelVN.com?

Do sự giao tiếp hiện nay chủ yếu xảy ra trên không gian mạng nên chúng tôi sẽ không cấp thẻ thành viên dạng bản cứng mà sẽ cấp thẻ thành viên dạng tên miền với hàng trăm tên miền đặc biệt khác nhau thể hiện chức danh và vai trò của từng thành viên trong cộng đồng này. Khi các thành viên dùng các tên miền này để ký tên trên mạng xã hội thay cho họ tên truyền thống tức là họ đang cho cộng đồng mạng biết họ là một người gốc Việt vì họ dùng những tên miền quốc gia ".vn" của Việt Nam. 

Ví dụ:

Tương tự như vậy cho hàng trăm tên miền ".vn" khác như engineer.vn, architect.vn, teacher.vn, student.vn, healing.vn, builder.vn... được cấp phát tại cupVN.comPublisher.vn.

Các bạn có để ý thấy rằng phần miền phụ trong tên miền của bạn đều là YourCVname, vậy YourCVname là gì và khác Your Name như thế nào?

Chúng tôi quản lý Tên thành viên theo CVname.com thay cho Họ Tên truyền thống

Do Họ Tên truyền thống đang bị trùng rất nhiều (và thường bị nhầm phần Họ với phần Tên trong giao tiếp quốc tế) nên chúng tôi chuyển đổi Tên (name) của thành viên thành một tên miền duy nhất tồn tại vĩnh viễn có dạng YourCVname.cvname.com trong đó YourCVname được gọi là nhân hiệu của bạn tại FeelVN.com. Ví dụ: một người tên Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1985 sẽ có CVname.comNam8512.cvname.com trong đó 85 là hai số cuối năm sinh, "12" là số thứ tự của những người trùng cả Tên và năm sinh là Nam85

Hàng trăm tên miền được tạo bởi Publisher.vncupVN.com đều có miền phụ là YourCVname và luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn như các tên miền thông thường nhằm lưu giữ vĩnh viễn bút tích của bạn cho hậu thế. 

FeelVN.com tuyển thành viên theo tiêu chí nào?

FeelVN.com tuyển những người bạn tốt, tức là những người tử tế và chân thành chứ không nhất thiết phải tài giỏi hoặc giàu sang. Vì vậy, chúng tôi có cả những tên miền danh hiệu worker.vn (công nhân), fisher.vn (ngư dân), keeper.vn (quản gia) cho những người Việt lao động bình dân nhất. 

Chúng tôi cũng không phân biệt quốc tịch và tôn giáo, miễn bạn là một người tử tế có dòng máu Việt thì đều có thể trở thành một Vietnamist.com. Vì vậy, chúng tôi có cả tên miền danh hiệu cho những người gốc Việt theo 5 tôn giáo lớn nhất trên thế giới là christian.vn (Kitô hữu), buddhist.vn (Phật tử), Muslim.vn (tín đồ Hồi giáo), Hindu.vn (tín đồ Ấn Độ giáo). 

Làm cách nào để FeelVN.com tuyển được những người như vậy?

Chúng tôi tin tưởng hoàn toàn vào uy tín và sự giám sát của các thành viên trong cộng đồng này nên sẽ:

FeelVN.com giúp các thành viên thể hiện năng lực bằng cách nào trên cupVN.comPublisher.vn?

Năng lực cá nhân của bạn sẽ được thể hiện thông qua những tên miền danh hiệu được cấp bởi cupVN.com.

Ví dụ, nếu bạn được bình chọn là một Nhà thiết kế ưu tú của Việt Nam sẽ được cấp 2 tên miền: 

Ngoài ra, bạn nên thể hiện các ấn phẩm, sản phẩm, dự án của mình lên những website được tạo bởi Publisher.vn bằng những tên miền ".vn" luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn theo YourCVname của bạn như YourCVname.article.vn, YourCVname.healing.vn...

Mỗi khi bạn ký tên bằng những tên miền ".vn" trên tức là bạn đang xây dựng uy tín cho đất nước và con người Việt Nam một cách tinh tế và hiệu quả. 

Chúng tôi sẽ làm gì với những thành viên lợi dụng uy tín của FeelVN.com?

Uy tín của cả cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng bởi một vài thành viên xấu. Để một 'con sâu' không thể làm 'rầu một nồi canh' thì chúng tôi sẽ kiên quyết loại bỏ những thành viên kém tử tế ra khỏi cộng đồng bằng cách:

Làm cách nào để sự tuyển chọn và khai trừ thành viên được trong sáng?

Để ban quản trị không bị các thành viên mua chuộc hoặc đe dọa khi cấp phát và thu hồi các tên miền danh hiệu thì các thành viên trong ban quản trị FeelVN.com sẽ ẩn danh tuyệt đối. Danh tính của chúng tôi là một trong những nội dung tối mật được quy định tại ToiMat.com nhằm giữ gìn uy tín cho cả cộng đồng. 

Quy trình kết nạp thành viên

Bước 1: Đăng ký trở thành thành viên dự bị của FeelVN.com

Vui lòng đăng ký tại Register.FeelVN.com để trở thành thành viên dự bị và được tạo các website sau:

Thành viên dự bị vẫn được xuất bản các ấn phẩm qua Publisher.vn để thể hiện năng lực của mình giúp mọi người bình chọn danh hiệu thành viên chính thức Vietnamist.com cho họ. 

Nếu trong thời gian thành viên dự bị bạn vi phạm các nội quy thì sẽ tùy vào sự vi phạm mà bị CanhCao.com tùy theo mức độ hoặc bị khai trừ khỏi cộng đồng này. 

Bước 2: đăng ký trở thành thành viên chính thức của FeelVN.com

Nếu bạn có đủ 5 người bình chọn thì hãy đăng ký kết nạp thành viên chính thức. Bạn có thể phải trải qua một cuộc phỏng vấn trực tuyến có ghi hình với một thành viên ẩn danh. Video buổi ghi hình sẽ được gửi cho các thành viên trong ban kết nạp thành viên xem và ra quyết định kết nạp bạn. 

Thành viên chính thức sẽ có 2 tên miền danh hiệu:

Chỉ khi trở thành thành viên chính thức bạn mới được đăng ký tạo majorCV.com là một website blog cá nhân được lưu trữ vĩnh viễn với tên miền YourCVname.majorCV.com. Website này là nơi bạn thể hiện hầu hết mọi năng lực của mình nên nó có thể trỏ thêm 4 tên miền danh hiệu của cupVN.com để dùng đồng thời như YourCVname.designer.vn, YourCVname.engineer.vn, YourCVname.architect.vn...

Chỉ khi bạn là một Vietnamist.com thì mới bắt đầu được đăng ký bình chọn các tên miền danh hiệu và giải thưởng trên cupVN.com và được các thành viên chính thức khác bình chọn cho bạn. 

Đội nhóm trong FeelVN.com

Chỉ thành viên chính thức mới được thành lập đội nhóm và trở thành đội trưởng YourCVname.brand.chief.vn

Các thành viên dự bị vẫn được tham gia vào các đội nhóm để được mọi người ghi nhận năng lực và bầu chọn cho họ trở thành thành viên chính thức. 

Đội nhóm mới thành lập luôn có số thức tự phía sau tên brand. Chỉ những đội nhóm hoạt động thành công thì mới được đổi tên thành pro.cvname.com

Chỉ những pro.cvname.com mới được cấp tên miền danh hiệu cho thành viên của mình

Đội nhóm có quyền cấp những thẻ thành viên nội bộ và khen thưởng nội bộ dạng

brand.member.vn/yourcvname

brand.prize.vn/yourcvname

brand.reward.vn/yourcvname

brand.medal.vn/yourcvname

brand.qualification.vn/yourcvname

Đội trưởng có toàn quyền vận hành đội nhóm 

Đội nhóm được quyền xuất bản qua Publisher.vn và được quyền đăng ký bình chọn các giải thưởng trên cupVN.com cho các ấn phẩm mà họ đã xuất bản. 

Những pro.CVname.com được thành lập sẵn cho các trường đại học và thương hiệu lớn thì người đội trưởng được gọi là chair.vn và phải được bình chọn và có thể bị bãi nhiệm

Còn đội trưởng chief.vn thì không bị bãi nhiệm, nếu họ chọn 4 chữ số trở lên thì được tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn, nếu họ chọn dưới 4 chữ số thì phải gia hạn hằng năm.

Đội có quyền sang nhượng cho thành viên chính thức khác. 

Chúng tôi thể hiện bằng cách nào?

Những cá nhân và tổ chức đã có các website danh hiệu và giải thưởng của chúng tôi sẽ được giới thiệu lên website FeelVN.com và những website dành cho mỗi quốc gia như US.feelVN.com, JP.feelVN.com...